Hvem bør søke?

For deg som er drevet av noe mer

Du har dokumentert sterke faglige resultater gjennom Bachelorstudiet og vurderer selv dine sjanser til å komme inn på HSG som rimelig sikre. Det er ulike krav til de ulike Masterstudier og informasjon om dette finner du på HSGs hjemmesider.

Vi ser etter deg som er drevet av noe mer enn den gjennomsnittlige økonomistudent. Vi vil bidra til at du får nye perspektiver og at du vil bli en bidragsyter til samfunnet basert på et helhetlig syn på Norge som en del av Europa. Vi håper at du gjennom studiet ved HSG skal bli bedre i stand til å anvende energi, kreativitet og innovasjon i løsning av forretningsmessige og samfunnsmessige utfordringer.

Søk nå