Partnerbedrifter

Sponsorat

Våre partnere

Hva innebærer partnerskapet?

Partnerbedriftene støtter initiativet Kistefos St. Gallen Masterclass Scholarship og figurerer i alle sammenhenger som offisielle samarbeidspartnere. Konkret betyr dette blant annet at de har forpliktet seg til å gjennomføre samtaler med kandidatene etter avlagt eksamen. Hensikten er å kartlegge karrieremuligheter og eventuelle muligheter for internship eller ansettelse i Norge eller i Sveits.

KSMS har offisiell støtte fra den Sveitsiske Ambassaden i Norge v/ Ambassadøren.