Søknadsprosess

Søk om stipend

Slik søker du

  • Søknadsbrev med CV og angivelse av hvilket masterprogram du ønsker å ta. Fint om du begrunner dette kort. Gi oss et inntrykk av hvem du er som menneske og hva du brenner for. Legg også ved referanser.

  • Tilsagn om studieplass ved HSG.

  • Intervju/samtale med Stipendkomité KSMS. Referansesjekk.

  • Tilsagn om stipend KSMS.

Utbetaling av stipend

Etter tilsagn om studieplass, gjennomført intervju, tilbud fra oss og aksept fra din side, foretar vi den offisielle tildeling av stipendiet.

  • Utbetaling foregår etterskuddsvis for hvert semester.

  • Du vil få tildelt en kontaktperson i HSG Alumni Club Norge. Etter gjennomført studium vil du automatisk bli medlem av klubben.

Ønsker du å søke stipend?

Send en e-post til styret@stgallen.no eller kontakt president i HSG Alumni Club Norge, Arve Solheim, på telefon 908 93 260. Du kan også bruke skjemaet under.

Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
hCaptcha