HSG Alumni Club Norge

Et faglig og sosialt bindeledd

Klubben er offisielt tilknyttet University of St. Gallen (HSG) og er organisasjon for alle kandidater fra universitetet. Siden første nordmann avla eksamen i 1947 er det uteksaminert ca. 400 nordmenn i St. Gallen. Klubben har regelmessige møter og er et faglig og sosialt bindeledd mellom medlemmene seg imellom, og med universitetet.

Er medlem av den internasjonale alumniklubben