Stipendkomité

Søk om stipend

Utvelgelse av kandidater til KSMS

En egen komité er nedsatt for å foreta utvelgelse av kandidater til KSMS. Kandidatenes faglighet er ivaretatt gjennom prescreeningprosessen. Komiteen vil derfor hovedsakelig legge vekt på de personlige og utenomfaglige kvalifikasjonene til kandidatene.

  • PhD Asle Toje, Utenrikspolitisk forsker
  • Lic.oec.HSG Elisabeth Brochmann, Hotel Continental
  • Lic.oec HSG Einar H.Braathen, Bain & Company, Boston
  • CFO Erlend Bondø, Kistefos
  • Lic.oec.HSG Arve Solheim, HSG Alumni Club Norge

Administrasjon

Kistefos St. Gallen Masterclass Scholarship administreres ved
Siviløkonom Arve Solheim, styret@stgallen.no