Kistefos loogo

Kistefos Sponsorships

Christen Sveaas har siden han avla eksamen ved University of St. Gallen og ved Harvard utviklet en betydelig forretningsmessig gruppering. I tillegg har han et betydelig filantropisk engasjement for eksempel gjennom Kistefos Museum og Skulpturpark og gjennom Kistefos Public Service Fellowship Fund. Det siste finansierer to studenter årlig ved Harvard Kennedy School. Kandidatene forplikter seg til å arbeide i norsk offentlig sektor i minst tre år etter avlagt eksamen. Hensikten med fondet er å gi et bidrag til effektivisering og profesjonalisering av norsk offentlig sektor. Kistefos driver også et fellesskap for afrikanske studenter som ønsker en utdannelse i offentlig sektor ved Harvard Business School.

Med Kistefos St. Gallen Masterclass Scholarship (KSMS) utvider Kistefos sitt engasjement til også å omfatte studier i Europa. Bakgrunnen er den store betydningen kontinental-Europa generelt, og det tysktalende Europa spesielt, har for den fremtidige utviklingen av en norsk økonomi med mindre oljeavhengighet. Tyskland er vår betydeligste handelspartner innen industri, finans, sjømat, reiseliv og energi.